Select One

Profesionalna rješenja za bolji zrak i život
+385919251205

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA SELECT ONE j.d.o.o.

1. Područja primjene

Sljedeći uvjeti vrijede za sve usluge i proizvode koje tvrtka Select one  j.d.o.o. uvozi ili distribuira za sve pravne i fizičke osobe, osim ako drugačije nije dogovoreno u pisanom obliku.

2.Ponude / Potvrda narudžbe

Ponude su uvijek neobvezujuće. Prihvaćanje ponude vrijedi samo u pisanom obliku, potvrđeno od obje strane. Isto vrijedi i za sve usmene dogovore u pisanom obliku. U slučaju plaćanja računa, plaćanje zamjenjuje pisanu potvrdu.

3.Cijjene

Sve cijene su FCO Zagreb, skladište distributera, Hrvatska. Cijene su dostupne kupcu (klijentu) na temelju prethodno poslanog upita na e-mail adresu info@select-one.hr

4.Narudžba i dostava

Svi proizvodi koji nisu na zalihi naručuju se nakon potvrde narudžbe ili plaćanja predračuna. Proizvodi se prodaju fco skladište distributera. Dostava do kupca dogovara se posebno, a iznos za dostavu je prema važećim cijenama dostavnih službi ili prijevoznika. Ponuda za dostavu izdaje se na zahtjev kupca. Predviđeni rok isporuke robe je 1 do 3 tjedana ili po dogovoru. Opisi i katalozi (proizvođača ili dobavljača) su informativnog karaktera i neobvezujuće.

5.Uvjeti plaćanja

Uvjeti plaćanja: 100% avans ili prema dogovoru.

Zadržavamo pravo na promjenu uvjeta plaćanja avansa, predračuna, plaćanja po računu ili djelomičnog plaćanja. Pri dogovoru odgođenog plaćanja koje nije u prvotno dogovorenom roku, zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

6.Vrijeme isporuke

Nakon potpisivanja ugovora ili dostave potvrde o plaćanju ponude ili računa, te ispunjena svih dogovorom definiranih uvjete, dostava i montaža će biti izvršena u skladu s međusobnim dogovorom. Isporuka robe sa zalihe obično se vrši u roku od 3 radna dana. Select one  j.d.o.o. ne odgovara za gubitak ili štetu koja je posljedica kašnjenja isporuke ili više sile.

7.Zadržavanje prava vlasništva

Do potpune otplate obveza, roba ostaje u vlasništvu tvrtke Select one j.d.o.o.

8.Službeni propisi i zakoni

Kupac je dužan poštovati službene propise i zakone za upotrebu proizvoda za vlastite potrebe, preprodaju ili izvoz, kao i pridržavati se svih Uputa za instalaciju i upotrebu proizvoda. U slučaju nepridržavanja proizvođač i distributer ne odgovaraju za nastale posljedice. Postupanje prema Uputama proizvođača i službenim propisima uvjeti su priznavanje jamstva za proizvode.

9.Specifikacije proizvoda

Svi tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave.

10.Jamstvo

Jamstveni rok za kupljene proizvode naveden je u jamstvenom listu ili na računu i počinje teći od dana ispostave računa koji izdaje Select one  j.d.o.o. . Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa. Ako se proizvod vraća u jamstvenom roku, proizvođač će odlučiti o zamjeni, popravku ili povratu novca. Troškovi slanja proizvoda proizvođaču su na strani kupca, vraćanje proizvoda su na strani proizvođača. Jamstvo mora biti ovjereno od strane proizvođača. Jamstvo ne vrijedi ako je kvar na proizvodu nastao radi popravka u neovlaštenom servisu, ugrađivanja neprikladnih dijelova ili prenamjene, nepridržavanja uputa o primjeni, mehaničkih oštećenja, više sile (udar munje, napon u mreži, poplava, požara, itd.) ili neprimjerenog održavanja. Prirodno trošenje isključeno je iz obveze jamstva. Ovo jamstvo ne primjenjuje se u slučaju ozljede, zbog nepravilne upotrebe ili preopterećenja ili nepravilnog korištenja potrošnog materijala koji nisu naručeni od tvrtke Select one j. d.o.o. Iz jamstva su izuzeti svi potrošni dijelovi koji su podložni stalnoj potrošnji. Proizvod koji se pokvari u jamstvenom roku, bit će popravljen ili zamijenjen u najkraćem mogućem roku.

11.Reklamacija

Reklamacije proizvoda uvažavamo u zakonski propisanom roku; 14 dana od izdavanja proizvoda uz pretpostavku da se proizvod nije koristio. Reklamacija na izdani račun može se izvršiti u roku od 8 dana od izdavanja računa.

12.Posebni uvjeti najma usluge aromatiziranja prostora

Najam uređaja potvrđuje se ugovorom u kojem su navedeni svi uvjeti. Ugovor je dostupan na pregled po dogovoru stranaka.

13.Mirisi

Nastojimo osigurati autentičnost mirisa, zato uvijek savjetujemo da se prethodno napravi test mirisa. Prije odluke o kupovini mirisa kupcima je omogućena kupovina testera-kompleta mirisa. Prilikom prve kupnje komercijalnog pakiranja mirisa klijentu se odobrava popust u visini iznosa plaćenog za tester mirisa. Ukoliko se test ne napravi, klijent prihvaća rizik da miris nije u skladu s njegovim očekivanjima, te se obvezuje platiti račun u cijelosti.

14.Povjerljivost

Naručitelj usluge ili njegovi zaposlenici, partneri i ostali suradnici se obvezuju da neće nikome prenositi bilo kakve informacije (prospekte, fotografije i sl.) o opremi – sustavu za raspršivanje mirisa, upotrebi mirisa, sastavu mirisa, upotrebi tehnologije, o savjetovanju o mirisima i njihovoj upotrebi te tehničkoj izvedbi projekta aromatiziranja prostora.

15.Oznaka reference i marketing

Potpisivanjem ugovora ili kupnjom proizvoda, klijent je suglasan da ga Select one j.d.o.o. na svojim internetskim stranicama www.select-one.hr  (i svim njegovim stranicama) javno navodi kao referencu sa njegovim logom. Tvrtka Select one j.d.o.o. zadržava pravo korištenja fotografija, dobivenih uzoraka proizvoda i pružene usluge za potrebe vlastitog marketinga tvrtke / branda.

16.Informacije, komunikacija i unapređenje prodaje

Svi poslovni partneri mogu komunicirati s tvrtkom Select one j.d.o.o. kroz kontakt podatke koji su objavljeni na internetskoj stranici društva. Svi prikupljeni podaci, koje je Select one j.d.o.o. dobio na temelju ili u svezi s on-line kupovinom na stranici www.select-one.hr  ili putem elektronske komunikacije, predstavlja poslovnu tajnu. Korisnik je suglasan s korištenjem osobnih podataka u reklamne svrhe ili istraživanje od trenutku kada svoje podatke posreduje društvu Select one j.d.o.o. Iznimno, nositelj zadržava pravo korištenja elektronske pošte za izravne marketinške svrhe ili za slanje obavijesti putem e-maila. Select one j.d.o.o. može koristiti prikupljene osobne podatke za potrebe obavijesti o nagradnoj igri, statističke obrade podataka, za istraživanje o korištenju usluga, prilagođavanju ponude, istraživanje tržišta, podatke o objektima, ažuriranja i posebne ponude i za druge marketinške svrhe. Klijent / kupac / korisnik može u bilo kojem trenutku u pisanom obliku ili na dogovorenom način zahtijevati prekid uporabe njegovih osobnih podataka u svrhe marketinga ili slanje obavijesti putem e-maila. Tvrtka Select one j.d.o.o. mora osigurati zaštitu osobnih podataka na temelju Zakona, te se obvezuje da podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama.

17.On-line kupovina proizvoda

On-line kupovina proizvoda vrši se putem webshopa http://shop.select-one.hr/default.aspx , za koji vrijede dopunjeni uvjeti poslovanja i odredbe u skladu sa Zakona o zaštiti potrošača.

18.Odgovornost

Odgovornost za štetu prodavača ili krajnjeg korisnika, koja nastane radi neprikladnosti proizvoda je isključena koliko je to moguće po Zakonu. Odgovornost je također isključena u slučaju gubitka dobiti, ekonomskih, posljedičnih ili bilo kojih drugih gubitaka.

19.Područje djelovanja i nadležnost

Za sve sporove nadležan je sud u Zagrebu.

SELECT ONE j.d.o.o.

Zagreb, listopad 2018.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

POŠTUJEMO VAŠU PRIVATNOST I ZATO SU VAŠI PODACI KOD NAS SIGURNI!

Vaši podaci obrađivat će se u svrhu slanja informacija o našim ponudama, novostima i događanjima, te u svim mailovima imate mogućnost odjave s liste primatelja.

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka na vaš zahtjev omogućit će vam se pristup podacima kao i eventualni ispravak istih.

Zaštita vaših osobnih podataka znači da:
  • nikada nećemo zloupotrijebiti vaše osobne podatke na bilo koji način
  • vaš kontakt i osobne podatke nećemo nikada dati bilo kojoj trećoj strani
  • vaš kontakt i osobni podaci mogu se otkriti trećoj strani samo uz vašu dozvolu
  • bilo kada se možete odjaviti iz bilo koje od naših email lista

Sve naše online aktivnosti su u skladu s europskim zakonodavstvom (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC i Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) i nacionalnim zakonodavstvom Republike Hrvatske (Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o elektroničkom poslovanju, itd.).


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home2/cpselone/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420