VARYA – pročišćivači zraka

5. Kontrolirano ubrizgavanje ozona (u modelu “Xtreme”) – dodatni efekt dezinfekcije zraka i površina unutar prostora.

6. Ugrađeni ventilatori za bolju protočnost zraka. Kod modela “Silent” ugrađen ventilator s posebno tihim radom (pogodno za spavaće sobe i slične prostore).

 

 

 

VARYA pročišćivači zraka prošli su mnoga testiranja koja su potvrdila njihovu efikasnost, između ostalog i na Sveučilištu u Torinu koje je potvrdilo djelotvornost uređaja VARYA na više od 40 različitih onečiščujućih tvari u zraku.  Testiranja su dokazala da pročišćivači VARYA drastično smanjuju ili uklanjanju hlapljive organske spojeve kao i koncentraciju acetaldehida u okolišu (onečiščujuće tvari koje se nalaze u bojama, namještaju, podovima itd). Pročišćivači VARYA također postižu značajno smanjenje koncentracije svakog agensa samo nekoliko sati nakon aktivacije.

REZULTATI TESTIRANJA VARYA UREĐAJA

*Pogledajte i skinite pdf verziju Kataloga VARYA ovdje.

Pogledajte KATALOG