Select One

Profesionalna rješenja za bolji zrak i život
+385919251205

Profesionalni sistemi za uklanjanje neugodnih mirisa “ECOLO”

Tvrtka Ecolo Italy srL specijalizirana je za uklanjanje svih mirisa organske, anorganske iU kemijske prirode. Intervencije se obavljaju prirodnim Airsolution uljima koja, uz pomoć prilagođenih uređaja, ulaze u atmosferu pUnifikacijom. Proizvodi Airsolution registrirani su zaštitni znakovi, jedinstveni u svijetu. Njihov sastav koristi prisutnost mješavine vode i prvoklasnih eteričnih ulja. Djelovanje na mirise je nepovratno, to znači da je njihovo uklanjanje konačno i posljedično rješava probleme u korijenu.

 

Naše znanje na raspolaganju vama

 

Tvrtka EcoLo Italy radi u suradnji s kanadskom tvrtkom EcoLo Odor Control System, čije sjedište je u Torontu. Sinergija s ovom važnom kompanijom omogućuje nam distribuciju Airsolution proizvoda za uklanjanje mirisa na svim našim prodajnim područjima.

 

Imamo niz uređaja koji raspršuju naše proizvode u molekule sposobne uhvatiti sve loše mirise. Na taj se način aktivira kemijska reakcija lanca, ubrzavajući proces raspadanja i transformacije u vodu i ugljični dioksid. To nije klasična i beskorisna intervencija koja pokriva mirise za kratko vrijeme: to je način za njihovo pravo i trajno uklanjanje.

 

Kako radi Airsolution

 

Naši proizvodi reagiraju s mnogim funkcionalnim skupinama u u osnovi razvoja mirisa, kao što su sumporni kompoziti (disulfid, merkaptan) i dušični kompoziti (amonijak). Nakon što se unesu u atmosferu, proizvodi Airsolution potiču lančane reakcije, hvatajući molekule odgovorne za mirise. Na taj način kisik, ugljik i vodik hvataju, ali i sprečavaju novo razvijanje mirisa. Događa se jedna vrsta stabilizacije u elementima kao što su voda i ugljični dioksid, te posljedično rješavanje problema.

 

Provjera rezultata

 

Preobrazba razine mirisnog plina je mjerljiva. Djelovanje je zajamčeno na: ugljikovodike, aldehide, merkaptane, amine, sulfide, amonijak, ketone, SOV, TOC i druge organske kompozite. Proizvodi nisu toksični ili štetni, a iznad svega poštuju postojeće propise o zaštiti okoliša, potpuno su biorazgradivi i ekološki kompatibilni.

 

Primjena

Čvrsti otpad

 

Mirisi koje stvara čvrsti otpad kao što su odLagaLišta, stanice za prijenos, prostori kompostiranja … lako se mogu širiti u okolnom zraku i smanjiti kvalitetu života radnika i zajednica. Zbog toga manipulacija smećem zahtijeva stalnu kontrolu radnika, kako bi se povećaLa kontroLa mirisa i ograničiLa smetnje. EcoLo Italija dopušta operaterima ovih područja da učinkovito i ekonomično smanjuju raspršivanje mirisa atomizacijom ili primjenom određenog procesa na: perimetru površina, vrata, pristupa, stropova, podova, prozora, cesta i stepenica, otpadnih voda, kumuLacija. Kroz učinkovitu kontrolu emisije plinova, EcoLo ItaLy pomaže kontroLirati mirise prije nego što postanu probLematični.

Otpadne vode

 

Odvođenje otpadnih voda je bitna usluga za zajednicu i također je osnovna za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša. Nažalost ove strukture imaju mnogo problema oko mirisa. Kroz neke namjenske proizvode EcoLo ItaLy, možemo eliminirati stvaranje i širenje tih mirisa na mnogim područjima, kao što su:

 

– Perimetrični spojevi za smanjenje onečišćenja okoliša

 

– FuguLacija na tenkovima i velikim odvodima da se smanji stvaranje čestica

 

– Stanice se mogu tretirati neutralizacijom, reagensima i represorima bioloških mirisa, kako bi se zadovoljile potrebe sustava

 

– Izravna atomizirana magla reagensa na postrojenju za obradu mulja

S porastom zahtjeva širom svijeta za čistom vodom, istraživanje za odgovarajuće načine kontrole mirisa se povećava. EcoLo ItaLy je spreman zadovoljiti vaše potrebe vezane uz kontroLu mirisa.

Industrija

 

VeLika skladišna područja privLače posebnu pažnju. Naš ciLj je učiniti ta područja nevidLjiva zajednici. EkoLo ItaLy rješenja za okoLiš su ekoLoški prihvatLjiva i pomažu u borbi protiv mnogih uzroka neugodnih mirisa uzrokovanih industrijskim procesima. EcoLo ItaLy ima savršena rješenja protiv biLo kakvog mirisa. Sredstva za pročišćavanje otpadnih voda iLi čvrste otpade možemo izravno tretirati, kako bismo spriječiLi stvaranje Loših mirisa. Štoviše, možemo neutraLizirati neke mirise raspršene u zraku, kako bi zaštitili radnike i susjede.

 

Radimo sa svakim obLikom proizvodnog okruženja, počevši od rafinerije nafte do prehrambene industrije. Od industrijskog sLikarstva do proizvodnje kvasaca: možemo vam pomoći!

 

OSNOVNE ZNAČAJKE

Degradacija i biorazgradnja su neka vrsta razgradnje organskih tvari s visokom molekularnom težinom (dugački razgranati Lanac) kao što su proteini, poUmeri, suLfidi … soU nastaLe tijekom reakcije Airsolution proizvoda s tim mirisnim zagađivačima, organski je ostatak topiv u vodi s kratkim ravnim lancem, a sadrži samo dva atoma ugljika.Obično će se oksidirati kisikom, ugljičnim dioksidom, vodom i dušičnim oksidima u zraku.

 

KRATKI UVOD U ECOLO® AIRSOLUTION®

Proizvodi tvrtke Ecolo AirSolution registrirani su zaštitni znakovi u cijelom svijetu, a njihove su osobitosti jedinstvene.

 

Prirodna eterična ulja prve kvalitete, koja su baza proizvoda, kombiniraju se s vodom. Jednom raspršene u zrak ili u otpadnu vodu građanskih ili industrijskih pročiščivača, brzo se raspUnjavaju i proizvedeni plin širi molekule koje “hvataju”, apsorbirajući ih, sve mirisne molekule po efektu suprotnog električnog naboja. Molekule se odmah zatvaraju, počevši kemijsku lančanu reakciju s mnogim transformacijama. Molekule reagiraju ponovno sve dok ne stvore bezopasan oblik vode ili ugljičnog dioksida.

 

Proizvod može reagirati s mnogim funkcionalnim skupinama koje su uzrok smrdljive difuzije kao što su sumporni spojevi (sulfidi i merkaptani) i dušični spojevi (amonijak).

 

EcoLo Airsolution dopušta da se kisik, ugljik i vodik ponovno stvaraju, bez kombinacije: na taj način moguće je izbjeći novo stvaranje loših mirisa, a poslije ove kemijske reakcije nastaju stabilni proizvodi kao što su voda i ugljični dioksid, dok se spojevi azota i sulfidi pretvaraju u nitrate i sumpor.

 

Ovaj proces nije samo prikrivanje molekula mirisa, proizvod nije samo reagens, proizvod koji kombinira: pretvara loše mirise organske, anorganske ili kemijske prirode u neškodljive. Transformacija mirisnog plina mjerljiva je i kvantitativna a djeluje na ugljikovodicima, aldehidima, merkaptanima, aminima, sulfidima, amonijaku, ketonima, SOV, TOC i drugim organskim spojevima.

 

Faze transformacije mirisa su nepovratne i dovode do konačnog rješenja problema.

 

Proizvod nije toksičan, štetan ili opasan: potpuno je kompatibilan s okolinom, a također i 100% biorazgradiv.

 

Automatski atomizacijski sustav sa esencijom za uklanjaje loših mirisa

Centralna jedinica LCU i periferne jedinice SU ili SV

S automatskim atomizacijskim sustavom LCU više nema loših mirisa

 

LCU s perifernim jedinicama atomizira posebnu mješavinu eteričnih ulja u zraku radi uklanjanja Loših mirisa u većini područja, kao što su:

 

Javni toaleti, Benzinske postaje, Zračne luke, Trgovački centri …

 

Garderobe i prostori s tuševima u teretanama ili bazenima Područja ili prostorije za skupljanje smeća Spremnici za smrdljive materijale Prostori gdje se puši Bolnice i sanitariji

 

Kuhinje i ventkatorski sustavi općenito

 

Učinkovitost esencija uvjetuje činjenice da one ne prikrivaju mirise, nego prave neutralizaciju molekula koje stvaraju loše mirise, a također imaju veliku baktericidnu funkciju. Raspršivanje stvoreno u sustavu toliko je atomizirano da proizvodi postaju vrlo brzo plinoviti i omogućuje trenutnu reakciju sa zrakom: na taj način, već nakon nekoliko minuta od instalacije sustava, mogu se primijetiti prvi rezultati.

 

S jednom centralnom LCU jedinicom može se kontrolirati do 4 SU modula ili 1 SV modul.

 

IZJAVA O PRIVATNOSTI

POŠTUJEMO VAŠU PRIVATNOST I ZATO SU VAŠI PODACI KOD NAS SIGURNI!

Vaši podaci obrađivat će se u svrhu slanja informacija o našim ponudama, novostima i događanjima, te u svim mailovima imate mogućnost odjave s liste primatelja.

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka na vaš zahtjev omogućit će vam se pristup podacima kao i eventualni ispravak istih.

Zaštita vaših osobnih podataka znači da:
  • nikada nećemo zloupotrijebiti vaše osobne podatke na bilo koji način
  • vaš kontakt i osobne podatke nećemo nikada dati bilo kojoj trećoj strani
  • vaš kontakt i osobni podaci mogu se otkriti trećoj strani samo uz vašu dozvolu
  • bilo kada se možete odjaviti iz bilo koje od naših email lista

Sve naše online aktivnosti su u skladu s europskim zakonodavstvom (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC i Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) i nacionalnim zakonodavstvom Republike Hrvatske (Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o elektroničkom poslovanju, itd.).